ro | ru | en

Proiect

 

Proiectul de execuţiedocumentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative;

 

Documentaţia de proiect conţine:

 

CT– compartiment tehnologie

Compartimentul dat se elaborează la faza iniţială, deoarece pe baza lui se execută  celelalte compartimente al documentaţiei de proiect.

 

CE– compartiment ecologie

Compartimentul dat reflectă estimarea acţiunii edeficiului proiectat asupra mediului ambiant.

 

CA– compartiment arhitectură

 • datele generale
 • plan etaj
 • faţade
 • secţiuni arhitecturale
 • plan acoperiş
 • specificaţie tîmplărie
 • memoriu explicativ

 

CR– compartiment rezistenţă

 • datele generale
 • plan fundaţie
 • secţiuni fundaţiei
 • plan planşeu
 • schiţe şi specificaţie construcţiilor neportante
 • noduri constructive

 

Compartimentele ingenereşti conţin schiţele sistemelor alimentaţiei cu apă şi canalizării, echipamentului electric, încălzirei, ventilaţiei.

 

SAP şi C– sistemele alimentaţiei cu apă, canalizare

 • datele generale
 • plan etaj
 • schema sistemului
 • specificaţia utilajului
 • specificaţia confecţionărilor şi materialelor

 

EEşiSTJ– echipament electric şisistemele de tensiune joasă

 • datele generale
 • plan etaj
 • schema sistemului
 • specificaţia utilajului
 • specificaţia confecţionărilor şi materialelor

 

ÎV– Încălzire , ventilare și condiționare

 • datele generale
 • plan etaj
 • schema sistemului
 • specificaţia utilajului
 • specificaţia confecţionărilor şi materialelor

 

Pentru obiecte spaţiale şi de reconstrucţie, componenţa documentaţiei de proiect se amplifică substanţial.