ro | ru | en

Servicii realter şi evaluarea patrimoniului

Intermediere
Dvs doriţi să procuraţi un bun imobiliar, dar nu doriţi să plătiţi prea mult sau din contra, Dvs vindeţi şi nu vreţi să cîştigaţi mai puţin decît e posibil? Doar un profesionist în domeniul imobiliar poate justifica valoarea bunului şi de a argumenta eficienţa tranzacţiei efectuate.  Noi vă vom ajuta să găsiţi cele mai rezonabile spaţii necesare pentru afacerea Dvs şi, de asemenea, să vindeţi avantajos bunurile imobile aflate în proprietate.
 
Căutarea  imobilelor la comandă
Orcine cu intenţie de procurare sau închiriere a spaţiilor imobile  formulează un set de exigenţe orientate către obiectul căutat. Însă nu fiecare poate realiza efectiv aceste activităţi de sine stătător. Noi apreciem timpul D-stră  şi vă propunem să încredinţaţi nouă procesul de  căutare şi selectare a imobilelor. Specialiştii companiei noastre vor analiza riguros criteriile de selectare, şi apoi,  după studierea a numeroaselor obiecte preselectate vor propune atenţiei Dvs un şir de bunuri, corespunzătoare exigenţelor prestabilite .
 
Consultaţiile
Drept punct forte  al  companiei "PROMSTROI-GRUP" constituie consultaţiile juridice în domeniul imobiliar.  Despre imobile noi ştim totul. Noi vă vom explica dinamica oricărei tranzacţii.  Şi vom descoperi  toate obstacolele posibile ce se pot ivi în cazul afacerei imobiliare Dvs. Noi vă putem oferi o gamă largă de informaţie consultativă unică dupa profunzime şi calitatea redării . Noi  vă putem consulta atît în aspectele juridice ale imobilelor cît şi în cele tehnice.  La noi găsiţi soluţia oricărei dileme .
 
Privatizare
Privatizarea este un proces realizat de către autorităţile publice care constă în înstrăinarea bunurilor imobile ale statului şi transferul acestora  în proprietatea persoanelor fizice şi juridice. Persoana care nu posedă cunoştinţe profesionale în jurisprudenţă, întâmpină greutăţi în perceperea subtilităţilor şi complexităţilor procedurii de privatizare. De regulă, cetăţenii nu cunosc chiar care ar fi pasul de iniţiere în proces de privatizare.
Specialiştii din secţia juridică "PROMSTROI-GRUP" prestează servicii de privatizare a apartamentelor, locuinţeilor, încăperilor, terenurilor, loturilor de pămînt agricol ş.a. Avînd o experienţă îndelungată în domeniul privatizării, noi am susţinut în acest proces  un număr mare de locuitori  ai or. Chişinău şi  ai zonelor din suburbie. 
 
Legalizare
Dilema cu privire la  legalizarea construcţiilor neautorizate s-a iniţiat odată cu apariţia proprietăţii private asupra  loturilor de teren şi inclusiv asupra construcţiilor situate pe acestea. Specialiştii companiei  "PROMSTROI-GRUP" vă oferă  orice  consultaţie privind problemele legalizării edificiilor construite ilegal şi, de asemenea, privind dificultăţile legate de autorizaţiile şi permisiunile pentru construcirea legală a  imobilelor noi.
 
Uzucapiunea
O mulţime de proprietari ai bunurilor imobile care, de fapt, sunt posesori, deci stăpînesc obiectele sale, în acelaşi timp nu sunt deţinători de documentele  ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor respective, fiind înregistrate în registrul bunurilor imobile. Compania "PROMSTROI-GRUP" vă propune soluţionarea inovaţională şi efectivă a acestei probleme , ce constă în recunoaşterea dreptului de proprietate la asemenea obiecte prin uzucapiune.  În prezent, termenul de prescriţie a posesiei constituie 15 ani de stăpînirea cu bună-credinţă a bunului imobil. Alte particularităţi privind recunoaşterea dreptului de proprietate prin uzucapiune în oficiul companiei noastre. 
 
Reprezentarea în instanţele judecătoreşti şi de stat
Relaţiile din domeniul imobiliar, ce se stabilesc între  persoane fizice şi persoane juridice se caracterizeză, în mod natural,  prin prezenţa situaţiilor conflictuale. Astfel de conflicte iau naştere la diferite etape de gestionare a imobilelor: în afacerile de vînzare-cumpărare sau donaţie, locaţiune, gajare, succesiunea bunurilor, împărţirea averii, privatizarea precum şi la utilizarea şi exploatarea proprietăţii imobiliare. În situaţiile cînd asemenea contradicţii şi conflicte nu pot fi soluţionate în mod paşnic şi prin negocieri, apare necesitatea de a-şi apăra poziţia sa în cadrul instanţei de judecată sau într-un organ de stat competent.
În secţia juridică a "PROMSTROI-GRUP" activează jurişti cu experienţă voluminoasă de reprezentare în toate instanţele şi organele de stat. Este suficient doar să încheiaţi un contract, să eliberaţi procura şi noi vă garantăm reprezentarea calificată a intereselor Dvs.