ro | ru | en

Expertiza proiectului

Expertiza– este etapa obligatorie în procesul de proiectare. Proiectele de construcţie sunt supuse expertizei indiferent de surse de finanţare, forme de proprietate şi apartenenţa obiectelor.

Expertiza se execută de către inspectori atestaţi sau de către instituţiile autorizate în domeniul controlului proiectelor.

Expertiza proiectului se elaborează pentru verificarea calităţii documentaţiei de proiect pentru construirea obiectelor imobiliare.Expertiza dată este necesară pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Expertiza proiectului poate fi particulară sau de stat. Se execută pentru estimarea corespunderii documentaţiei elaborate diferitor regulamente tehnice, inclusiv cele ecologice, sanitaro-antiepidemice, normele securităţii antiincendiare, protecţia muncii şi a mediului ambiant. Toate cerinţele sunt reflectate  în regulamente, documente normative, standarte.

Rezultatul expertizei proiectului este corespundere sau necorespundere documentaţiei oferite normelor tehnice.

De obicei Solicitantul se ocupă cu verificarea proiectului.