ro | ru | en

Proiectare

 
 

Suntem una dintre puținele companii de proiectare din Moldova, specializată în clădiri industriale.

Echipa noastră de arhitecţi şi proiectanţi cu experienţă efectuează proiecte de orice complexitate,  fie acesta centru de logistică, stație de deservire a automobilelor, complexe de depozite, ferme de creștere a animalelor, depozite frigorifice şi de congelare.

 

Principala oportunitate a companiei  „Promstroi-Grup”-  este prezența experienței practice nu numai în proiectarea obiectelor industriale, dar și în realizarea acestora.

În portofoliul nostru  puteți să faceți cunoștință cu obiectele deja construite pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Ceea ce se referă la proiectare, aici noi conlucrăm cu tările CSI și Europa.  În afară de prezența studiilor superioare specializate  și practicii în domeniu, specialiștii noștri au efectuat cursuri de calificare în Moscova și Kiev.

Toate lucrările de proiectare  sunt conduse de către Principalul Arhitector și Inginer.  Prezenta sistemă  internă de verificare, exclude probabilitatea erorilor în proiecte.

În anul 2014 „Promstroi-Grup”  a fost acreditat în calitate de consultatnt a „Bancii europeane de reconstrucție și dezvoltare (EBRD) în intrebărille cum sunt:  „Soluțiile constructive”, „Eficiența energetică” și „ Economia energiei”.

Unul din importantele avantaje ale clienților noștri este posibilitate de finanțare a proiectelor de către Banca europeană.

 
 

 

 
 
CE PROIECTĂM?
 
Noi proiectăm diverse tipuri de clădiri, acordăm preferință proiectării în domeniul construcțiilor industriale. În gama noastră de servicii de proiectare intră:
 
 • hale
 • clădiri industriale
 • camere frigorifice
 • depozite
 • centrele comerciale şi markete
 • sălile de expoziţii
 • oficii
 • centre de deservire a autoturismelor
 • staţii de spălătorii auto
 • clădiri agricole
 • gospodării moderne şi grajduri  pentru vite cornute
 • baruri, cafenele, restaurante
 • edificii cu destinaţie sportivă
 • parcaje
 • boxe
 • chioşcuri şi gherete
 • vile şi fazende
 • faţade, construcţii anexe, mansarde, acoperişuri
 • clădirile de uz social
 • depozite pentru produse cerealiere, fructe şi legume

 

 
SCHIȚA DE PROIECT
 

După cum a fost spus anticipant, la comanda proiectului de execuţie, schiţa de proiect vi se oferă gratis. Deci ce este o schiţă de proiect? Schiţa de proiect se elaborează cu scopul de a stabili soluţiile arhitecturale şi de amplasare a unei construcţii, care ulterior pot fi realizate în documentaţia de proiect. Este un document necesar pentru obţinerea certificatului de urbanism.

 

 

   

 

Odată cu  elaborarea  schiţei  de  proiect, se  strînge  întreg  pachetul  de  documente  necesare  obţinerii  certificatului  de  urbanism. Deşi  obţinerea  certicatului  de  urbanism , conform  legislaţiei  RM  este responsabilitatea  beneficiarului  ,  în  majoritatea  cazurilor  această   responabilitate  este asumată  de  către  colaboratorii  companiei , conform  prevederilor  contractului  de  antreprenoriat   dintre  beneficiar  şi  compania  “Promstroi Grup” . 

 

Compartimentul  Plan  General  se  elaborează  cu  scopul  stabilirii  poziţiei  viitorului  edificiu  în  limitele  teritoriului  aflat  în  posesia  beneficiarului .

Proiectare

Proiectarea depozitului

Proiectare în Moldova

Proiectarea construcţiei comerciale

Proiectarea construcţiei pentru producere

Proiectarea construcţiei industriale

Proiect-tip

PROIECTUL DE EXECUȚIE
 

După  obţinerea  certificatului  de  urbanism  se  execută  compartimentele  de  bază  ale  proiectului  ( Plan  general  ,  Arhitectura  , Rezistenţa  şi  Organizarea  Şantierului ) , strict  necesare  obţinerii  autorizaţiei  de  construcţie . La  cererea  beneficiarului  se  pot  executa  şi  alte  compartimente  ale  proiectului ( Soluţii Tehnologice , Alimentarea cu Apă şi Canalizare, Reţele  Electrice , Gazificare  şi  Termoficare  e.t.c.). 

 

După  executarea  acestor  compartimente  şi coordonarea  tuturor  deciziilor  luate  cu  organizațiile  respective, proiectul  se  transmite  “Serviciului  de  Stat  pentru Verificarea  şi   Expertiza  Proiectelor  şi  Construcţiilor” sau verificatorilor independenţi,  unde  proiectul  este minuţios  verificat  de  către  experţii  atestaţi în domeniu.

Varianta  finală  semnată  de  către  inginerii  şi  arhitecţii  atestaţi  ai  companiei şi  verificată  de  către  serviciile  de  resort  este  predată  beneficiarului   în  conformitate  cu  prevederile  contractului. 

 

PAȘII DE OBȚINERE A DOCUMENTELOR PENTRU CONSTRUCȚIE
 

                                            

1 CONCEPȚIA

2 PROIECT SCHIȚA

3 CERTIFICAT DE URBANIZM

4 PROIECT

5 DEVIZ

6 EXPERTIZA PROIECTULUI

7 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

8 PROCESUL DE CONSTRUCȚIE

9 CONSTRUCȚIE FINALIZATĂ