ro | ru | en

Autorizaţie de construire

Autorizaţie de construire– act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate, avizate, verificate şi aprobate.

 

Altfel spus, autorizaţie de construireeste un act care permite executare lucrărilor de construcţie

Autorizaţia de construire se emite de către Primărie în baza cererii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. cerere se anexează următoarele documente:

  • extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral şi/sau a planului imobilului;,
  • certificatul de urbanism pentru proiectare;
  • extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef al municipiului Chişinău;
  • avizele de verificare a documentaţiei de proiect;
  • buletinul de identitate pentru persoane fizice sau certificatul de înregistrare pentru persoane juridice;
  • contractul privind supravegherea de autor.

 

Documentele prevăzute se prezintă în original şi în copii. 

 

Documentele ca: memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice şi proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie, avizate de către arhitectul-şef se prezintă doar în original.

În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute, emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii