ro | ru | en

Deviz

 

Costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj- este expresia bănească a consumului de resurse (materiale, manoperă, utilaje de construcţii) necesare pentru execuţia acestora în condiţii organizatorice şi tehnologice bine determinate.

 

Pentru a calcula costul de deviz cît mai exact,este nevoie de un proiect finisat şi aprobat.

Componenţa costului de deviz  al lucrărilor de construcţii-montaj includ:

- cheltuieli directe,

- cheltuieli de regie,

- beneficiu de deviz,

- TVA (Taxa pe valoarea adăugată)

 

Cheltuielile directe cuprind: costul materialelor, elementelor de construcţii, detaliilor, salariul muncitorilor, decontările pentru asigurare obligatorie, cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de construcţii.

 

Cheltuielile de regie – reprezintă totalitatea consumurilor legate de crearea condiţiilor pentru execuţia construcţiilor, organizarea, administrarea şi deservirea acestora. Cheltuielile de regie se stabilesc în mod indirect, în procente din consumuri directe. Cheltuielile de regie sunt divizate în capitole: cheltuielile generale şi administrative, cheltuielile pentru deservirea lucrătorilor din construcţii, cheltuielile pentru organizarea lucrărilor de şantier,alte cheltuieli generale şi de antrepriză.

 

Beneficiul de deviz– reprezintă suma mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli generale ale întreprinderii de antrepriză, care nu sunt incluse în preţul de cost al lucrărilor, şi constituie partea normată (garantată) a valorii producţiei de construcţii (plata impozitelor, dezvoltarea producţiei, modernizarea utilajelor, plata dobînzilor pentru folosirea creditelor bancare, stimularea materială a lucrătorilor etc).